2018-02-15 / Odpłatność za obiady LUTY

ODPŁATNOŚC ZA OBIADY W MIESIĄCU

 LUTYM

DLA  GIMNAZJUM

10 x 4,60 = 46,00 zł


 

Wpłaty na obiady – numer konta - ING Bank Śląski SA: 38 1050 1070 1000 0024 0224 4004

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

BRAK WPŁATY W TERMINIE SPOWODUJE NALICZENIE USTAWOWYCH ODSETEK

UWAGA!!! KOSZT OBIADU dla gimnazjum 4,60 zł

PRZY WPŁACIE PRZELEWEM W TYTULE WPŁATY PROSZĘ WPISAĆ : - IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA , KLASA - GIMNAZJUM NR 2, - MIESIĄC ZA KTÓRY JEST WPŁATA

UWAGA!!!!

KWOTA DO WPŁATY ZA OBIADY ZA DANY MIESIĄC JEST PRZEKAZYWANA KAŻDEMU UCZNIOWI PRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY DO 5 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

PROSIMY O DOKONANIE WPŁATY PO ZAPOZNANIU SIĘ Z NIĄ NA SWOIM KONCIE W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM