2017-09-05 / Płatność za obiady WRZESIEŃ 2017

ODPŁATNOŚC ZA OBIADY W MIESIĄCU

 WRZEŚNIU

DLA  GIMNAZJUM

   19 x 4,60 = 87,40 zł


 

Wpłaty na obiady – numer konta - ING Bank Śląski SA: 38 1050 1070 1000 0024 0224 4004

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

BRAK WPŁATY W TERMINIE SPOWODUJE NALICZENIE USTAWOWYCH ODSETEK

UWAGA!!! KOSZT OBIADU dla gimnazjum 4,60 zł

PRZY WPŁACIE PRZELEWEM W TYTULE WPŁATY PROSZĘ WPISAĆ : - IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA , KLASA - GIMNAZJUM NR 2, - MIESIĄC ZA KTÓRY JEST WPŁATA