2018-10-28 / Dni wolne od zajęć

31 października 2018 roku oraz 2 listopada 2018 roku są dniami wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
W tym dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla zgłoszonych uczniów.