2017-04-25 / Dzień wolny od zajęć

2 maja 2017 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

                          W tym dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.