2017-04-03 / Płatność za obiady KWIECIEŃ 2017 - UWAGA ZMIANA!

ODPŁATNOŚC ZA OBIADY W MIESIĄCU

 KWIETNIU

DLA  GIMNAZJUM

BEZ EGZAMINÓW

       13 x 4,60 = 59,80 zł

Z EGZAMINAMI

   16 x 4,60 = 73,60 zł

 

Wpłaty na obiady – numer konta - ING Bank Śląski SA: 38 1050 1070 1000 0024 0224 4004

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

BRAK WPŁATY W TERMINIE SPOWODUJE NALICZENIE USTAWOWYCH ODSETEK

UWAGA!!! KOSZT OBIADU dla gimnazjum 4,60 zł

PRZY WPŁACIE PRZELEWEM W TYTULE WPŁATY PROSZĘ WPISAĆ : - IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA , KLASA - GIMNAZJUM NR 2, - MIESIĄC ZA KTÓRY JEST WPŁATA