2017-02-01 / Płatność za obiady LUTY 2017

Należność za obiady w miesiącu: LUTYM 2017 dla gimnazjum 20 x 4,60 = 92,00 zł Wpłaty na obiady – numer konta - ING Bank Śląski SA: 38 1050 1070 1000 0024 0224 4004 PŁATNOŚĆ ZA OBIADY DO 20 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA BRAK WPŁATY W TERMINIE SPOWODUJE NALICZENIE USTAWOWYCH ODSETEK UWAGA!!! KOSZT OBIADU dla gimnazjum 4,60 zł PRZY WPŁACIE PRZELEWEM W TYTULE WPŁATY PROSZĘ WPISAĆ : - IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA , KLASA - SZKOŁA PODSTAWOWA NR2, - MIESIĄC ZA KTÓRY JEST WPŁATA