2017-01-02 / Płatność za obiady STYCZEŃ 2017

Należność za obiady w miesiącu:

STYCZNIU 2017

 


dla gimnazjum

11 x 4,60 = 50,60 zł

Wpłaty na obiady – numer konta -

ING Bank Śląski SA: 

38 1050 1070 1000 0024 0224 4004

 

 PŁATNOŚĆ ZA OBIADY  DO 20 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA                                                 

BRAK WPŁATY W TERMINIE SPOWODUJE NALICZENIE

USTAWOWYCH ODSETEK

 

UWAGA!!!

KOSZT OBIADU


dla gimnazjum              4,60 zł


 

PRZY WPŁACIE PRZELEWEM W TYTULE WPŁATY  PROSZĘ WPISAĆ :

- IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA , KLASA

- SZKOŁA PODSTAWOWA NR2,

- MIESIĄC ZA KTÓRY  JEST WPŁATA