2017-10-20 / Dzień wolny od zajęć

31 października 2017 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

                          W tym dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.